Klient programu FOSA

Rejestracja nowego klienta

Zgadzam się na otrzymywanie od SIS Foster drogą elektroniczną komunikatów o charakterze informacyjnym oraz handlowym.

Kod agenta/promocji (jeśli nie masz, pozostaw pole puste):
DANE PERSONALNE
Nazwisko:
Imię:
Drugie imię: [?]
Płeć:
Miesjce urodzenia:
Data urodzenia:
PESEL:
if you don't have PESEL, please enter 11 zeros.
Numer paszportu:
Data ważności paszportu:
(must be valid min 6 months after program end date)
Nie mam waznego paszportu/ jestem w trakcie wyrabiania:
INFORMACJE KONTAKTOWE
Adres: [?]
Kod pocztowy: - Miasto:
Telefon: -[?] Komórka: [?]
E-mail: [?]
(jeśli nie masz, musisz założyć)
INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZELNI
Nazwa uczelni:
Wydział/kierunek:
Miasto:
Rok studiów: [?] Czas trwania studiów: lat
Tryb studiów:
INFORMACJE DOTYCZ?CE WIZ
Czy kiedykolwiek byłe(a)ś w USA:
Na jakiej wizie?:
Ile razy uczestniczyłe(a)ś w programie Work and Travel:
Z jakimi organizacjami sponsorującymi wyjeżdżałe(a)ś?:
Czy kiedykolwiek odmówiono ci wizy do USA?: [?]
jeśli tak, to kiedy ostatnio?:
Czy masz rodzinę w USA? Jeśli tak to zaznacz kogo:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OKRESU PRACY
Ile miesicy chcesz pracować?:
(zaznacz 4 je?li chcesz
pracowa? powy?ej 3 miesi?cy)

Uczestnik ma prawo przebywać na terenie USA 30 dni po zakończeniu ważności wizy. Nie może jednak w tym okresie pracować. Ważne! Student musi powrócić do kraju nie poźniej niż 1 października, chyba że rozpoczęcie roku na jego uczelni rozpoczyna się w innym terminie.
Od kiedy chcesz zacząć pracować?: - [?]
(najpóniej 20 czerwca aby zapisać się na program - nie dotyczy w przypadku własnej oferty pracy)
Do kiedy chcesz pracować?: -
(najwcześniej 5 września aby zapisać się na program - nie dotyczy w przypadku własnej oferty pracy, najpóniej 25 września)
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY
Opcja programu:

Proszę zakreślić 5 pozycji pracy, które chętnie byś wykonywał(a) (zaznacz own jeśli masz własną ofertę pracy, albo any jeśli nie masz preferencji):

Z każdą znajomością języka angielskiego:

Z minimum średnią znajomością języka angielskiego:

Tylko z zaawansowaną znajomością języka angielskiego:

Inne:


Zaznacz swoje preferencje wybierając z listy internetowej FOSTER:
(wstaw typ i miejscowo??)
[?]

Jakie masz doświadczenia w wykonywaniu powyższych zawodów (np. karta pływacka, obsługa kasy i inne):
UWAGI
Inne uwagi:
DODATKOWE INFO
Z kim zapisałe(a)ś się na program (podaj imiona i nazwiska):

Czy jesteś zaintersowany propozycja lotu przygotowaną przez FOSTERa?
KWESTIONARIUSZ
Skąd wiesz o naszym programie?:
 
 
Login (6-10 znaków, litery i cyfry):
Has?o (6-16 znaków, litery i cyfry)::
Powtórz hasło:
 
Rozumiem, że wypełnienie tej aplikacji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na program ani otrzymaniem oferty pracy od wybranego przez studenta pracodawcy ze strony internetowej

 
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji procesu rekrutacji.

 
Zgadzam się na otrzymywanie od SIS Foster drogą elektroniczną komunikatów o charakterze informacyjnym oraz handlowym.

 
Zgadzam się na podanie mojego adresu mailowego innym uczestnikom, którzy jadą do tego samego pracodawcy lub tej samej miejscowości (nie zaznaczaj, jeśli się nie zgadzasz)